Ev sahibi olmak herkesin hayalidir. Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin ev alma hayali yıllar süren çaba ve birikimlerle ancak gerçekleşebiliyor. Dar ve orta gelirli aileler için devletimizin sunduğu en büyük imkân ise TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından yapılan konutlardır. Bu konutlar her ne kadar uzun yıllara yayılan bir taksit yapısı gibi görünse de en nihayetinde neredeyse kira öder gibi bir rakamla ev sahibi olunması toplumu mutlu etmektedir.

2020 yılı içerisinde yapılması planlanan 100.000 (yüz bin) konutun özellikle ihtiyaç ve taleplerin yoğun olduğu bölgelerden seçilmesi hem ev sahibi hayali kuran ailelere müjde olacak hem de sektörün canlanmasına katkı sağlayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.
  3. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması
  4. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri bu şarttan muaftır).
  5. Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 ₺ olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 ₺ (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu şarttan muaftır)
  6. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
  7. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın 25 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
  8. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
  9. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

 

Toki 2020 Projeleri İçin Başvuru Bedelleri Nedir ?

2+1 darireler için : 500 ₺
3+1 darireler için : 1.000 ₺
başvuru bedeli alınacaktır.
Başvurular 3 kategori halinde alınacaktır. Bunlar:
1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri
2. En az %40 Engelli Vatandaşlarımız
3. Diğer alıcı adayları

Projelerin Tam listesi için Tıklayınız.

Toki 100.000 Konut Proje Listesi

TOKİ tarafından 2020 yılında yapılacak olan 100.000 konut projesi ve konut yapılacak bölgeler